Unicef Eesti
Eesti keeles Vene keeles Läti keeles UNICEF Eesti Auna 6, Tallinn 10317, Telefon: + 372 6000 111 Faks: + 372 6000 222
Unicef Eesti
koos laste heaks Unicef Eesti
Unicef Eesti
Esileht Kes me oleme? Mida me teeme? Unicef Eesti Kuidas saab aidata? Unicef Eesti Sinule E-pood Kontakt
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Toetamise võimalused
Unicef Eesti
Toeta
Unicef Eesti
Väike heategu
Unicef Eesti
Vabatahtlik tegevus
Unicef Eesti
UNICEFi vabatahtlikud »
Unicef Eesti
Statuut »
Unicef Eesti
Vabatahtlikuks liitumine »
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
trüki lehekülg

UNICEFi vabatahtliku statuut

UNICEFi vabatahtlikuks abistajaks kandideerimiseks tuleb esitada vastav kirjalik sooviavaldus. 
 
Eeldused
Vanus: alates 12eluaastast
Motivatsioon: soov anda oma vabatahtlik panus UNICEFi tegevusse
Isikuomadused: hea suhtlemis- ja organiseerimisoskus, korrektne käitumine, kultuuri- ja spordihuvid, isiklik initsiatiiv. Mitmesugused teadmised, oskused ja kogemused (nt keeled, arvuti, ilukiri, fotograafia, meediasuhtlus, turundus, aga ka tehnilised oskused, tööalased kogemused, harrastused jne)
 
Tegevus UNICEFi heaks ei häiri oma pereelu, õppe- või põhitööd.

Tegevus
Vabatahtlik leiab endale sobiva tegevusvaldkonna, milles soovib osaleda: fondkogumine ja heategevusmüük, ürituste korraldamine, ÜRO Lapse Õiguste Konventsiooni  tutvustamine, koostöö korraldamine, mitmesugused abitööd jne. Teeb UNICEFile ettepanekuid oma oskuste kasutamiseks ja esitab oma tegevuseks  sobiva ajakava.
 
UNICEF
Abistab igat vabatahtlikku temale sobiva tegevuse leidmisel; tutvustab UNICEFi ajalugu, põhikirja, ÜRO Lapse Õiguste Konventsiooni, UNICEFi tegevuse põhimõtteid ja vajadusel korraldab väljaõppe. Kooskõlastab vabatahtlikuga tema tegevuse ja planeerib ühiselt töögraafiku. Võib vajadusel anda vabatahtlikule ajutise kirjaliku esindusvolituse.

Vabatahtlik
Vabatahtliku nimetus omistatakse neile vabatahtlikult ÜRO Lastefondi heaks töötavatele inimestele, kes on täitnud käesoleva statuudi põhimõtteid ja on töötanud vabatahtlikult UNICEFi heaks vähemalt 12 kuud.
 
Tunnusmärgid
Vabatahtlikule antakse välja vastav tunnistus ja rinnamärk.
 
Tunnustus
Eeskujuliku tegevuse eest võib saada autasustatud UNICEFi vastavate autasudega, olla kantud auraamatusse või saada muul moel avalikku tunnustust.
 
Vabatahtlikust täisliikmeks
Igal vabatahtlikul, kes on töötanud UNICEFi heaks vähemalt 12 kuud, on õigus esitada sooviavaldus UNICEFi Eesti Rahvuskomitee liikmeks saamiseks. Täisliige, kes tunnustab oma sooviavaldusega UNICEFi Eesti Rahvuskomitee põhikirja, on õigus osaleda UNICEFi tegevuses ja aastakoosolekutel otsustava hääleõigusega ning olla valitud juhatusse.
 
Osalemisõigus
Vabatahtlikul, kes on töötanud UNICEFi heaks vähemalt 12 kuud ja tunnustab UNICEFi põhikirja on õigus osaleda Rahvuskomitee aastakoosolekutel, ilma otsustava hääleõiguseta.
 
Vabatahtlik võib soovitada uusi kandidaate UNICEFi vabatahtlikuks.
Vabatahtlikul on õigus avaldada oma arvamust ja teha ettepanekuid UNICEFi töö parandamiseks.
Vabatahtlikul on õigus teha ettepanekuid  UNICEFi Tänumärgi, Sinilinnu aastapreemia ja Kiikhobu-aastapreemia kandidaatideks.

Tegevuse peatamine või lõpetamine
Vabatahtlikul on õigus isikliku kirjaliku avalduse alusel ajutiselt peatada või lõpetada oma tegevus UNICEFi vabatahtlikuna. UNICEFil on õigus ajutiselt peatada või lõpetada koostöö vabatahtlikuga, kui vabatahtlik ei täida käesoleva statuudi põhimõtteid, ei osale vabatahtlikus töös, eirab kokkuleppeid või kahjustab muul moel UNICEFi mainet, millest informeeritakse kirjalikult vabatahtlikku ja kõiki teisi asjasthuvitatuid.

e-pood Unicef Eesti
Külasta UNICEFi
e-poodi
Eesti keeles Vene keeles Läti keeles UNICEFi kodulehe uuendamist toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Unicef Eesti Unicef Eesti