Unicef Eesti
Eesti keeles Vene keeles UNICEF Eesti Kopli 12-305, Tallinn 10412, Telefon: + 372 6000 111 Faks: + 372 6000 222
Unicef Eesti
koos laste heaks Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
trüki lehekülg

UNICEF Eestis

1946. aastal loodud ÜRO lastefond avas esinduse Eestis 1994. aastal. UNICEFi eesmärk Eestis on veelgi lapsesõbralikum Eesti. Seetõttu panustab UNICEF Eesti laste murede ja probleemide varasesse märkamisse ja sekkumisse, laste vastu suunatud vägivalla ja inimkaubanduse ning vaesuse ja ebavõrdsuse vähendamisse, ennetustegevustesse, eestkostesse, laste ja noorte osalusse, lapsevanemate teavitamisse, koostöösse igal tasandil jm.

UNICEF Eesti eesmärk on läbi heategevuse toetada laste sotsiaalsete vajaduste paremat rahuldamist ning kodanikuühiskonna arengut:
• aidata kaasa ÜRO lastefond UNICEF tegevusele Eestis ja Lapse Õiguste Konventsiooni põhimõtete levikule ja kinnistumisele;
• toetada laste sotsiaalhoolekande, tervise, hariduse ja arengu võimaluste parandamist;
• toetada vanemliku hoolitsuseta ja erivajadustega laste sotsiaalsete vajaduste paremat rahuldamist;
• aidata kaasa vabatahtliku tegevuse arendamisele ja demokraatia põhimõtete levikule ühiskonnas;
• edendada ja toetada kodanikuaktiivsust.

UNICEFi eestvõttel algatati ka Eestis laste- ja noortesõbralike linnade liikumine, mis on populaarsust kogunud Euroopa linnade hulgas. 2010. aastaks on Eestis lastesõbraliku linna tiitel omistatud 12-le linnale. Liikumise eesmärk on tõsta esile ja tunnustada neid linnu, kus hoolitakse oma väikestest elanikest ja nende tulevikust.

UNICEFi tegevus on võimalik ainult tänu heatahtlike annetajate toetusele ja tervituskaartide heategevusmüügile. Heade inimeste, ettevõtete jt partnerite toetusega on toetatud Eesti väikekoole ja lastekodusid, ehitades neile spordiväljakuid, kinkides sporditarbeid, koolimööblit, arvuteid ja õppevahendeid. Samuti on toetatud suurperesid, erivajadustega lapsi, lastehaiglaid jpt. UNICEFi tegevused viiakse ellu paljude vabatahtlike ning erinevate organisatsioonide ja ettevõttetega koostöös.

e-pood Unicef Eesti
Külasta UNICEFi
e-poodi
Eesti keeles Vene keeles UNICEFi kodulehe uuendamist toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Unicef Eesti Unicef Eesti