Unicef Eesti
Eesti keeles Vene keeles UNICEF Eesti Kopli 12-305, Tallinn 10412, Telefon: + 372 6000 111 Faks: + 372 6000 222
Unicef Eesti
koos laste heaks Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
Unicef Eesti
trüki lehekülg

Mida me teeme?

UNICEF tegutseb ÜRO Peaassamblee mandaadi alusel laste õiguste kaitseks, neile eluks vajaliku tagamiseks ja laste parema toimetuleku võimaluste avardamiseks.

UNICEF juhindub oma tegevuses Lapse õiguste konventsioonist, mille raames käsitletakse laste õigusi kui eetilisi põhimõtteid ja rahvusvahelisi standardeid, mida tuleks aluseks võtta kõigi laste kohtlemisel.

UNICEF leiab, et laste elu kaitse ja areng on ühiskonna üldise arengu kohustuslikud komponendid.

UNICEF ühendab poliitilise tahte ja materiaalsed vahendid, et aidata erinevate piirkondade lastel ja nende vanematel toime tulla.

UNICEFi ülesanne on tagada kaitse ka eriti ebasoodsas olukorras olevatele lastele - sõja- ja katastroofiohvritele, vägivalda ja rõhumist kannatavatele ja puuetega lastele.

UNICEF tagab laste ja nende õiguste kaitse kriisiolukordades. Koostöö ÜRO partnerite ja humanitaarorganisatsioonidega võimaldab UNICEFil kiiresti ja efektiivselt toimetada abi neile, kes seda parajasti vajavad.

UNICEF tegevuse prioriteet on eriti ebasoodsas olukorras olevate laste ja nende kodumaade ning perekondade abistamine.

UNICEF soovib koostöös oma partneritega tagada rahu ja ühiskonna inimväärse arengu.

e-pood Unicef Eesti
Külasta UNICEFi
e-poodi
Eesti keeles Vene keeles UNICEFi kodulehe uuendamist toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Unicef Eesti Unicef Eesti